انتصاب اعضاء جدید شورای فرهنگی دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام

انتصاب اعضاء جدید شورای فرهنگی دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام

دکتر منصور میراحمدی طی احکامی جداگانه اعضاء جدید شورای فرهنگی دانشگاه را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام، به نقل از حوزه ریاست، دکتر منصور میراحمدی رییس دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام روز یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 طی احکامی جداگانه آقای دکتر محمد غفاری فرد؛ عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی و آقای دکتر عادل مقدادیان؛ عضو هیأت علمی گروه عرفان اسلامی را برای مدت دو سال بعنوان عضو شورای فرهنگی دانشگاه منصوب کرد.
متن احکام به این شرح است :
جناب آقای دکتر عادل مقدادیان؛ استادیار محترم گروه عرفان اسلامی
جناب آقای دکتر محمد غفاری فرد؛ استادیار محترم گروه اقتصاد اسلامی
سلام علیکم
نظر به شایستگی، تعهّد و تجارب جنابعالی ، به استناد آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالی، پژوهش و فنّاوری به موجب این حکم برای مدّت دو سال به عنوان عضو شورای فرهنگی دانشگاه منصوب می‌شوید .
امید است با همکاری سایر اعضاء، در  پیشبرد  مأموریت‌ها  و تحقّق اهداف والای فرهنگی دانشگاه، موفّق باشید.
منصور میراحمدی چناروئیه