انتصاب “عضو حقیقی کمیته اجرایی صندوق قرض الحسنه کارکنان”

انتصاب “عضو حقیقی کمیته اجرایی صندوق قرض الحسنه کارکنان”

دکتر منصور میراحمدی؛ رییس دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)،  با استناد به ماده 9 دستورالعمل صندوق پس انداز کارکنان، روز چهارشنبه 22 خرداد 1398، طی حکمی آقای میثم روشن کار را بعنوان عضو حقیقی کمیته اجرایی این صندوق برای مدت 2 سال منصوب کرد.
متن حکم به شرح زیر است :
جناب آقای میثم روشن کار
سلام علیکم
با استناد به ماده 9 دستورالعمل صندوق پس انداز کارکنان، به موجب این حکم، جنابعالی به مدّت دو سال به عنوان عضو حقیقی کمیته اجرایی صندوق مذکور منصوب می‌شوید. امید است با اتّکال به خداوند متعال و با رعایت مفاد دستورالعمل در انجام وظایف محوّله، کوشا و موفّق باشید.
منصور میراحمدی چناروئیه
رییس دانشگاه