انتصاب “اعضای حقوقی کمیته اجرایی صندوق قرض الحسنه کارکنان”

انتصاب “اعضای حقوقی کمیته اجرایی صندوق قرض الحسنه کارکنان”

دکتر منصور میراحمدی؛ رییس دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)،  با استناد به ماده 9 دستورالعمل صندوق پس انداز کارکنان، روز شنبه 25 خرداد 1398، طی احکامی جداگانه آقایان علی درویشی؛ معاون اداری و مالی، یاسر نصری نصفجی؛ رییس اداره منابع انسانی و حسن محرابی هشجین؛ سرپرست امور مالی و بودجه دانشگاه را بعنوان اعضای حقوقی کمیته اجرایی این صندوق منصوب کرد.
متن حکم به شرح زیر است :
جناب آقای علی درویشی؛ معاون محترم اداری و مالی
جناب آقای یاسر نصری نصفجی؛ رییس محترم اداره منابع انسانی
جناب آقای حسن محرابی هشجین؛ سرپرست محترم امور مالی و بودجه
سلام علیکم
با استناد به ماده 9 دستورالعمل صندوق پس انداز کارکنان، به موجب این حکم، جنابعالی به عنوان عضو حقوقی کمیته اجرایی صندوق مذکور منصوب می‌شوید. امید است با اتّکال به خداوند متعال و با رعایت مفاد  دستورالعمل در انجام وظایف محوّله، کوشا و موفّق باشید.
منصور میراحمدی چناروئیه
رییس دانشگاه