عضویت دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام؛

عضویت دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام؛

 عضویت دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام؛

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)؛حجّت الاسلام والمسلمین دکتر منصور میراحمدی رئیس دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام،  با حضور در دفتر شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام و دیدار با دبیرکل شبکه  دکتر کریم نجفی برزگر ضمن امضای سند عضویت، به عنوان عضو جدید این شبکه معرفی شدند.
در این نشست دکتر نجفی، ضمن تبیین برنامه های راهبردی و ظرفیت های بی بدیل شبکه و اهمیت نشر فرهنگ حیات بخش اهل بیت علیهم السّلام در جهان اسلام، از اتصال دانشگاه های عضو به دیگر دانشگاه ها جهت تبادل اساتید، دانشجویان و رشته ها و منابع درسی به صورت مجازی خبر دادند و از جمله فرصت های مهم این شبکه را بسترسازی برای تشکیل واحد مجازی در دانشگاه های حضوری عنوان کردند.
دکتر میراحمدی نیز ضمن تبیین اهمیت و نقش این شبکه، بر همکاری های مستمر با این شبکه طبق رسالت ها و مفاد اساس نامه مصوب آن تاکید نمودند.
ایشان با اشاره به ظرفیت های این شبکه و محور قراردادن دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام در ابلاغ معارف اهل بیت معصومین علیهم السّلام در جهان اسلام توسط شبکه، از اقدامات صورت گرفته شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام تجلیل و قدردانی کردند.