رئیس دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) طی حکمی مسئول امور خوابگاه خواهران را منصوب کرد

رئیس دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) طی حکمی مسئول امور خوابگاه خواهران را منصوب کرد

دکتر منصور میراحمدی؛ رییس دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)،   روز دوشنبه 24 تیر 1398، طی حکمی سرکار خانم الهام میرزایی؛ کارشناس کتابخانه و اسناد علمی دانشگاه را با حفظ سمت به عنوان “مسئول امور خوابگاه خواهران” منصوب کرد.
متن حکم به شرح زیر است :
سرکار خانم الهام میرزایی
کارشناس محترم کتابخانه و اسناد علمی
احتراماً، نظر به شایستگی، تعهّد و توانمندی به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان «مسئول امور خوابگاه خواهران» منصوب می‌گردید. انتظار می‌رود بر اساس شرح وظایف ذیل با هماهنگی واحدهای ذیربط، در ارتقای امور خوابگاه خواهران اهتمام ورزید:
  1. هماهنگی ورود و خروج افراد غیر دانشجو(شامل کارکنان، نیروهای خدماتی، تأسیساتی و …) به خوابگاه خواهران
  2. جانمایی و جابجایی دانشجویان خواهر در اتاق‌های خوابگاه
  3. پیگیری امور درمانی دانشجویان و همراهی آنان در واحدهای درمانی در وقت اداری
  4. همکاری با معاونت‌های مختلف دانشگاه جهت بکارگیری دانشجویان خواهر در اجرای برنامه‌های فرهنگی، علمی و دانشجویی
  5. تأیید درخواست تهیّه اقلام مورد نیاز دانشجویان مستقر در خوابگاه
  6. همراهی با دانشجویان خواهر در اردوهای فرهنگی، علمی و دانشجویی
منصور میراحمدی چناروئیه
رییس دانشگاه