انتصاب اعضاء شورای علمی کرسی مطالعات افغانستان و آسیای میانه

انتصاب اعضاء شورای علمی کرسی مطالعات افغانستان و آسیای میانه

دکتر منصور میراحمدی؛ رییس دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)،   روز یکشنبه 30 تیر 1398، طی احکامی جداگانه؛ آقایان دکتر محمّد سرور مولایی، دکتر علی اشرف صادقی و دکتر اکبر ایرانی؛  را به عنوان “اعضاء شورای علمی کرسی مطالعات افغانستان و آسیای میانه” برای مدت دو سال منصوب کرد.
متن احکام صادره به شرح زیر است :
جناب آقای دکتر محمّد سرور مولایی
جناب آقای دکتر علی اشرف صادقی
جناب آقای دکتر اکبر ایرانی
سلام علیکم
نظر به شایستگی، تعهّد و تجارب جنابعالی، به استناد اساسنامه کرسی مطالعات افغانستان و آسیای میانه(مصوّب هیأت رئیسه دانشگاه) و پیشنهاد معاون محترم آموزشی و پژوهشی، به موجب این حکم برای مدّت دوسال به عنوان عضو شورای علمی کرسی مذکور منصوب می‌شوید.
امید است با همکاری سایر اعضاء، در  پیشبرد  مأموریّت‌ها  و تحقّق اهداف تعریف شده در اساسنامه‌ی مذکور، موفّق باشید.
منصور میراحمدی چناروئیه
رییس دانشگاه