انتصاب دکتر محمد رضا ابویی مهریزی به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری و حجّت الاسلام و المسلمین دکتر سید عابدین بزرگی به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و فرهنگی

انتصاب دکتر محمد رضا ابویی مهریزی به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری و حجّت الاسلام و المسلمین دکتر سید عابدین بزرگی به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و فرهنگی

 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام به نقل از حوزه ریاست؛ حجّت الاسلام و المسلمین دکتر منصور میر احمدی؛ رییس دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)؛ روز چهارشنبه 13 شهریور 1398 طی احکامی جداگانه آقایان دکتر محمدرضا ابویی مهریزی را به‌ عنوان سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری و حجّت الاسلام و المسلمین دکتر سید عابدین بزرگی را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و فرهنگی  منصوب کردند.
متن احکام به این شرح است:
 
جناب آقای دکتر محمدرضا ابویی مهریزی
استادیار محترم دانشکده علوم اسلامی
 سلامٌ علیکم
نظر به توانمندی، شایستگی، وتخصص ارزنده‌ی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی و فنّاوری دانشگاه منصوب می‌گردید.در راستای اجرای ساختار تشکیلاتی جدید دانشگاه مصوّب هیأت امناء، انتظار می‌رود با هماهنگی سایر معاونت‌ها در انجام امور زیر اهتمام ورزید:
 
 • برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر حسن اجرای کلّیّه‌ی امور پژوهشی و فنّاوری دانشگاه؛
 • اداره امور کتابخانه و راه اندازی مرکز اسناد علمی دانشگاه؛
 • برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور ارتقاء و افزایش همکاری‌های علمی داخلی و بین المللی؛
 • راه اندازی نشریه‌های علمی و برگزاری نشست‌ها و کنفرانس‌های علمی و تخصّصی و همایش‌های علمی ملّی و بین‌المللی؛
 • توسعه، تقویت و هدایت طرح‌های پژوهشی مطابق با اهداف و رسالت‌های علمی دانشگاه؛
 • کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی دانشگاه؛
 • برنامه ریزی جهت هدفمند ساختن پایان نامه‌های دانشجویی در راستای اهداف و رسالت‌های دانشگاه؛
 • توسعه و ارتقاء وضعیّت فنّاوری دانشگاه؛
 • تولید محتوای الکترونیکی جهت راه اندازی آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه؛
 • انجام امور محوّله.
 
جناب آقای دکتر سیّد عابدین بزرگی
استادیار محترم دانشکده علوم اسلامی
 سلامٌ علیکم
نظر به توانمندی، تعهّد و تجارب ارزنده‌ی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و فرهنگی دانشگاه منصوب می‌گردید.در راستای اجرای ساختار تشکیلاتی جدید دانشگاه مصوّب هیأت امناء، انتظار می‌رود با هماهنگی دیگر معاونت‌ها در انجام امور زیر اهتمام ورزید:
 
 • برنامه ریزی امور آموزشی و اجرای آن‌ها در دانشگاه؛
 • نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها، مقرّرات و فرایندهای آموزشی در دانشگاه؛
 • پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و کارکنان آموزشی دانشگاه؛
 • اهتمام به برگزاری دوره‌های توانمند سازی اعضای هیأت علمی؛
 • پیگیری امور اداری مربوطه به راه اندازی رشته‌های تحصیلی جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری؛
 • برنامه ریزی جهت جذب دانشجویان غیرایرانی نخبه و مستعد طبق ضوابط و مقرّرات وزارت علوم، تحقیقات وفنّاوری؛
 • تنوّع بخشی به ملّیّت‌ها در جذب دانشجویان غیر ایرانی؛
 • برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر حسن اجرای کلّیّه‌ی امور فرهنگی دانشگاه؛
 • رصد وضعیّت کلّی فرهنگی تربیتی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه و تلاش برای ارتقای آن؛
 • انجام امور محوّله.
منصور میراحمدی چناروئیه