جلسه تکریم از معاونت های بین الملل و آموزشی و پژوهشی و معارفه معاونین آموزشی و فرهنگی، و پژوهشی و فناوری برگزار شد

جلسه تکریم از معاونت های بین الملل و آموزشی و پژوهشی و معارفه معاونین آموزشی و فرهنگی، و پژوهشی و فناوری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)، در روز شنبه 16 شهریور 1398؛ ضمن برگزاری جلسه فوق العاده هیأت رئیسه دانشگاه آیین تکریم از معاونین بین الملل، و آموزشی و پژوهشی و  معارفه معاونین  آموزشی و فرهنگی و پژوهشی و فناوری در دفتر ریاست برگزار گردید.
در این جلسه از زحمات و تلاش های آقایان دکتر محمد امامی پور؛ در سمت معاونت  آموزشی و پژوهشی و دکتر علیرضا خوش سعادت؛ در سمت معاونت  بین الملل با اهداء لوح تقدیر قدردانی به عمل آمد.  و در ادامه آقایان دکتر محمدرضا ابویی مهریزی و حجّت الاسلام و المسلمین دکتر سید عابدین بزرگی به ترتیب به عنوان معاونین  پژوهش و فناوری، و آموزشی و فرهنگی حکم خود را از ریاست دانشگاه دریافت کردند.
قابل ذکر است بر اساس مصوبه مورخ 1398/03/28 هیأت امناء دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)، ساختار تشکیلاتی دانشگاه از چهار معاونت، به سه معاونت آموزشی و فرهنگی، پژوهشی و فناوری و اداری و مالی تغییر یافته است.