رئیس دانشگاه

رئیس دانشگاه

 
معرفی رئیس
 
رئیس دانشگاه

حجّت الاسلام والمسلمین دکتر منصور میراحمدی

رئیس دانشگاه

حجّت الاسلام والمسلمین دکتر منصور میراحمدی، محقّق، مترجم و استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، در سال 1347 هجری شمسی در روستای چناروئیه از توابع شهر کرمان زاده شد و تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در همان روستا سپری کرد. به سال 1363 آموزش علوم دینی را در حوزه علمیه قم آغاز کرد و با گذراندن دوره مقدمات و سطح، با حضور در درس خارج فقه و اصول آیات عظام وحید خراسانی، میرزا جواد تبریزی و مکارم شیرازی، تحصیلات و مطالعات حوزوی خود را به کمال رساند. وی علاوه بر آن از سال 1370، تحصیلات دانشگاهی را نیز در رشته علوم سیاسی آغاز و بعد از گذراندن مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام)، در سال 1383 به دریافت درجه دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی از دانشگاه تهران نایل آمد. تخصص وی پژوهش و آموزش در حوزه ی اندیشه سیاسی در اسلام است.
دکتر میراحمدی از سال 1379 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام) شد و در سال 1384به دانشگاه شهید بهشتی منتقل گردید. وی در حال حاضر عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در مرتبه استادی است.

برخی از خدمات علمی و آموزشی

رئیس دانشگاه

رئیس دانشگاه مدیریت گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم از سال 1379 تا1382.

رئیس دانشگاه مدیریت گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی از سال 1385 تا 1392.

رئیس دانشگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی از سال 1391 تا سال 1396.

رئیس دانشگاه سردبیری فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت های سیاسی و بین المللی از سال 1387 تا 1393.

رئیس دانشگاه مدیریت گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم واندیشه سیاسی از سال 1384 تا 1393.

رئیس دانشگاه ریاست انجمن مطالعات سیاسی حوزه از سال 1392 تا 1394.

رئیس دانشگاه ریاست پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی از سال 1393.

رئیس دانشگاه تدریس در دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی از جمله تدریس در دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دانشگاه تهران، مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی، دانشگاه مفید و دانشگاه شهید بهشتی.

رئیس دانشگاه وی همچنین سِمت عضویت در هیئت تحریریه نشریه های علمی متعدد و نویسندگی در نشریه های سیاسی را دارد. تاکنون کتاب ها متعددی از وی تالیف و مقالات متعددی در مجلات علمی – پژوهشی و در همایش ها و نشریات علمی داخلی و خارجی منتشر شده است.

رؤسای پیشین دانشگاه
رئیس دانشگاه
رئیس دانشگاه
رئیس دانشگاه
رئیس دانشگاه
رئیس دانشگاه
رئیس دانشگاه
سرپرست های پیشین دانشگاه
رئیس دانشگاه
رئیس دانشگاه
رئیس دانشگاه
رئیس دانشگاه