کلیه امور اجرایی جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومی جذب، دریافت تقاضای همکاری، تشکیل پرونده، پاسخگویی به متقاضیان و… توسط دبیرخانه جذب انجام خواهد شد.

شرح وظایف و اختیارات :
تقویم مراحل جذب اعضای هیات علمی :

فراخوان عمومی برای استخدام اعضای هیأت علمی یک بار در سال از طریق سامانه و در ماه‌های شهریور و بهمن از طریق وب سایت وزارت علوم به صورت متمرکز انجام خواهد شد. زمانبندی مراحل جذب به شرح زیر می باشد:

ارتقاء :
تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی :

با عنایت به تغییر آئین نامه تبدیل وضعیت از اسفند ماه سال 1395، اعضای هیأت علمی می توانند جداول جدید تبدیل وضعیت مطابق با آئین نامه جدید را از قسمت زیر دریافت کنند:

جداول آموزشی
جداول پژوهشی
دستورالعمل اجرایی آئین نامه ترفیع سالانه

قابل توجّه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه

ضمن پیوست دستورالعمل اجرایی آیین نامه ترفیع سالانه، مصوّب هیأت رئیسه دانشگاه و فرم ترفیع، نکات زیر به استحضار می‌رسد: از سال تحصیلی 97-1396 ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه بر اساس این دستورالعمل صورت خواهد گرفت. بنابراین لازم است اعضای محترم هیأت علمی، برنامه‌ها و فعّالیّت‌های علمی خود را بر طبق این دستور العمل تنظیم فرمایند و در سال آینده بر اساس این دستور العمل ترفیع انجام خواهد شد.

دستورالعمل اجرایی ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام

اعضای هیأت علمی با کسب امتیازات لازم به شرح زیر بر اساس آیین‌نامه ترفیع اعضاء هیأت علمی، از یک پایه ترفیع سالانه برخوردار می‌گردند:

این دستورالعمل مشتمل بر 4 ماده، 4 بند و 5 تبصره در تاریخ 1396/08/07به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه رسید و از تاریخ 1396/7/01 (مربوط به ترفیع سال تحصیلی 97-1396 به بعد) لازم الاجرا خواهد بود.

دریافت فرم ترفیع