گروه ادیان و عرفان

گروه ادیان و عرفان

مدیر گروه ادیان و عرفان

اعضاء هیأت علمی گروه ادیان و عرفان

حجّت الاسلام و المسلمین عادل مقدادیان

عضو هیأت علمی گروه ادیان و عرفان

مرتبه علمی استادیار

دکتر ابوالفضل تاجیک

عضو هیأت علمی و مدیر گروه ادیان و عرفان

مرتبه علمی استادیار

اهداف راه اندازی رشته ادیان و عرفان

۱. تربیت محقق در حوزه عرفان اسلامی که بتواند در منطقه خود مبلغ عرفان اسلامی باشد.
۲. کمک به توسعه و نشر معارف اصیل اسلامی.
۳. شناخت سیره عملی اهل بیت علیهم اسلام.
۴. آشنایی با چهره های شاخص عرفان اسلامی در عصر حاضر بویژه حضرت امام خمینی (ره).
۵. توسعه و ارتقای آگاهی و دانش در مناطق مختلف جهان در زمینه عرفان نظری و عملی و اخلاقی.
۶. تربیت افراد متخصص در حوزه عرفان اسلامی.
۷. انجام پژوهش های بنیادی در حوزه عرفان اسلامی.

معرفی رشته ادیان و عرفان

دانشگاه بین المللی اهل بیت (علیهم السلام) با هدف آموزش دانشجویان غیر فارسی زبان در حوزه علوم و معارف اسلامی فعالیت می کند . از آنجا که عرفان اسلامی یکی از حوزه های مهم علمی در معارف اسلامی به شمار می رود و در طی قرون مختلف با برداشت های مختلف بدان نگریسته شده که البته با آسیب های فراوان هم روبرو بوده است ،ضرورت دارد که این رشته بدور از همه آسیب ها و با تبیین ابعاد آن از منظر قرآن ،روایات و سیره اهل بیت علیهم السلام به دانشجویان غیرفارسی زبان آموزش داده شود.
برخی از ضرورت های طراحی دوره عبارتند از:
  • جایگاه عرفان اسلامی و گستردگی و تنوع آن؛
  • نیاز انسان معاصر به معنویت و ترویج معنویت های کاذب و انحرافی؛
  • وجود قرائت های انحرافی از عرفان اسلامی در قالب تصوف؛
  • عرفان نظری و پیوند آن با دیگر علوم اسلامی همچون فلسفه اسلامی؛
  • تأثیر عرفان اسلامی در هنر اسلامی؛
  • پیوند عرفان اسلامی با برخی علوم دیگر از جمله روان شناسی.

بازدیدها: 347