تبدیل حکم دکتر محمد امامی پور از سرپرستی به معاون آموزشی و پژوهشی

تبدیل حکم دکتر محمد امامی پور از سرپرستی به معاون آموزشی و پژوهشی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام، به نقل از حوزه ریاست، روز شنبه 11 اسفند ۱۳۹۷ دکتر منصور میراحمدی، رئیس دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام حکم سرپرسی معاونت  آموزشی و پژوهشی دکتر محمد امامی پور را برای مدت سه سال به معاون  آموزشی و پژوهشی تبدیل کرد.

متن این حکم به این شرح است :

جناب آقای دکتر محمّد امامی پور

نظر به شایستگی، تعهّد و توانمندی جنابعالی، حکم «سرپرستی معاونت آموزشی و پژوهشی» جنابعالی به «معاون آموزشی و پژوهشی» دانشگاه برای مدّت سه سال تبدیل می‌گردد.  انتظار می‌رود  در مسیر  پیشبرد اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام در عرصه‌های آموزش و پژوهش ، نسبت به انجام  وظایف و امور محوّله با جدّیّت اهتمام ورزید.

منصور میر احمدی / ۱۳۹۷/۱۲/11