جلسه با حضور هیأت رئیسه

بهمن
30

“اطلاعیه” برگزاری جلسه با حضور اعضاء هیأت رئیسه دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع کارمندان دانشگاه می رساند جلسه ای با حضور اعضاء هیأت رئیسه در محل سازمان مرکزی دانشگاه برگزار خواهد شد.زمان : سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴محل برگزاری : طبقه همکف کلاس ۶

جزئیات