اردیبهشت
10

قابل توجه دانشجویان “استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور(نور مگز)”

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند با پیگیری های صورت گرفته از سوی معاونت آموزشی و پژوهشی امکان استفاده رایگان از پایگاه مجلات تخصصی نور(نور مگز) فراهم گریده است. عزیزان می توانند از طریق اینترنت دانشگاه با ایجاد حساب کاربری از مجلات این پایگاه استفاده نمایند.

جزئیات