هیأت رئیسه دانشگاه

اعضای هیأت رئیسه:

  • حجّت الاسلام و المسلمین دکتر سعید جازاری معمویی (رئیس دانشگاه)

  • حجّت الاسلام و المسلمین دکتر سیّد عابدین بزرگی (معاون آموزشی و فرهنگی)

  • دکتر محمّدرضا ابوئی مهریزی (معاون پژوهشی و فناوری)

  • آقای علی درویشی (معاون اداری و مالی)

  • دکتر محسن زنگنه (مشاور رئیس دانشگاه در امور اقتصادی)

  • آقای محمود کیاستی (دبیر هیأت رئیسه – رئیس دفتر ریاست و دبیرخانه مرکزی)

بازدیدها: 167