اعضای هیأت علمی

محمدرضا ابویی مهریزی

LECTURER - ECONOMICS

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam.

سید عابدین بزرگی

Senior Lecturer - Marketing

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam.

اسفندیار صفری

Professor Of Economics

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam.