قبل
بعد
معرفی

مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی اهل بیت (علیهم السّلام) با هدف آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و به ویژه داوطلبان تحصیل در این دانشگاه  در سال 1391 تأسیس شد.

طول دوره

آموزش زبان آموزان مرکز آموزش زبان فارسی در یک دورة 7 ماهه و در سه سطح پایه (مقدماتی)، میانی (متوسطه) و پیشرفته انجام می شود.

نحوه آموزش

آموزش زبان فارسی مبتنی بر مهارتهای چهارگانه (خواندن، شنیدن، نوشتن و گفتگو) و با استفاده از بهترین منابع آموزشی موجود صورت می گیرد. در ترم سومِ آموزش، زبان آموزان با توجه به رشتة تحصیلی خود، توسط استادان گروههای آموزشی با اصطلاحات و مقدمات دروس تخصصی آشنا می شوند.

برنامه درسی

برنامه درسی زبان آموزان مرکز آموزش زبان فارسی به صورت حضوری در 5 روز هفته از صبح تا عصر برنامه ریزی شده و ارائه می شود.

0
تعداد کل واحد ها
0
ساعت آموزش

نکات قابل توجه (ماده 5 - 6 - 7) آیین نامه

آموزش زبان فارسی برای دانشجویان بورسیه دانشگاه اهل بیت (ع) در سه ترم آموزشیِ معین شده رایگان است.

زبان آموزان مرکز آموزش زبان فارسی، داوطلبان تحصیل در دورة کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی اهل بیت (علیهم ­السلام) هستند و بعد از تکمیل فرآیند آموزش زبان فارسی، در کلاسهای تخصصی شرکت می ­کنند. تبصره : داوطلبان آزاد و همچنین داوطلبان معرفی شده از دانشگاه­های دیگر نیز پس از تأیید دانشگاه در این مرکز آموزش داده می شوند.

شهریة داوطلبان آزاد و زبان آموزان معرفی شده از سایر دانشگاه­ ها، بر اساس هزینه ­های آموزش و امکانات رفاهی مورد درخواست، توسط هیئت رئیسة دانشگاه تعیین می­ شود.

مقررات آموزشی زبان آموزان

ارزشیابی تحصیلی

 • ارزیابی زبان آموزان
  ارزیابی زبان آموزان با آزمون های هفتگی، ماهیانه و پایان ترم به صورت کتبی و شفاهی انجام می­ شود.
 • نمره امتحانات
  نمره امتحانات در هر درس به صورت یک عدد از صفر تا بیست تعیین می ­شود.
 • حداقل نمرة قبولی
  حداقل نمرة قبولی در هر مادة درسی نمرة 12 است. تبصره1 : نمرات آزمون های هفتگی، ماهانه و میان­ ترم در نمرة نهایی هر درس موثر است و 5 نمره از نمرة پایانی درس به آن اختصاص خواهد داشت. تبصره 2 : در صورت عدم اخذ حداقل نمرة 12 در آزمون میان­ ترم، به زبان آموز تذکر کتبی داده می­ شود و زبان آموز موظف است تا پایان ترم نقاط ضعف خود را تقویت کند. تبصره 3 : در صورتی که زبان آموز نتواند در آزمون پایان ترم هر درس نمرة 12 کسب کند، در آن درس مردود محسوب می­ شود و حسب نظر رئیس مرکز، ملزم به تجدید آزمون یا تکرار آن درس است.
 • شرط گذراندن هر ترم
  شرط گذراندن هر ترم و ورود به ترم بعد، کسب میانگین نمرات 12 است. تبصره : در صورتی که زبان آموز میانگین 12 را کسب نکرده باشد، مشروط محسوب می­شود و ملزم به تجدید آزمون ها و کسب معدل 12 است.
 • ناتوانی زبان آموز در یادگیری
  در صورتی که زبان آموز نتواند در پایان ترم اول (پایه) به میانگین نمرات 10 برسد و ناتوانی زبان آموز در یادگیری زبان برای مرکز محرز شود، زبان آموز از مرکز اخراج می­ شود.
 • مجوز ورود به رشته ­های کارشناسی ارشد
  مجوز ورود به رشته ­های کارشناسی ارشد دانشگاه، کسب معدل نهایی 12 است.   تبصره : نمرات کلیة دروس در سامانة آموزشی و کارنامة نهایی زبان آموز درج می­ شود. معدل نهایی دوره، میانگین نمرات هر سه ترم خواهد بود.
 • پایان دوره
  در پایانِ دوره، آزمون جامع زبان فارسی مبتنی بر چهار مهارت آموزش زبان برگزار می­ شود و بر اساس میانگین نمراتِ آزمون جامع، گواهی­نامة آموزش زبان فارسی صادر می­ شود.
 • آزمون جامع و گواهی نامه آموزش زبان فارسی
  در پایان دوره، آزمون جامع زبان فارسی مبتنی بر چهار مهارت آموزش زبان برگزار می شود و بر اساس میانگین نمرات آزمون جامع، گواهی نامه آموزش زبان فارسی صادر می شود. تبصره : صدور گواهی نامه با توجه به نتیجه آزمون جامع بر اساس سطوح زیر انجام می پذیرد:

گزارش عملکرد مرکز آموزش زبان فارسی