اخبار

امضاء تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) و مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا

امضاء تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) و مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا

به گزارش اداره روابط عمومی و بین المللی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)، به نقل از معاونت آموزشی و…

امضاء تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) و گروه معین پذیرش دانشجویان خارجی

امضاء تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) و گروه معین پذیرش دانشجویان خارجی

به گزارش اداره روابط عمومی و بین المللی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)، به نقل از معاونت آموزشی و…

رویدادها

امضاء تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) و مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا

به گزارش اداره روابط عمومی و بین المللی دانشگاه بین…

امضاء تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) و گروه معین پذیرش دانشجویان خارجی

به گزارش اداره روابط عمومی و بین المللی دانشگاه بین…

امضاء تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) و بنیاد سعدی

به گزارش اداره روابط عمومی و بین المللی دانشگاه بین…

دسترسی سریع

صفحه اصلی
صفحه اصلی
جذب دانشجو
صفحه اصلی
آشنایی با دانشگاه
صفحه اصلی
رشته های آموزشی
صفحه اصلی
فارسی را آسان بیاموزید
صفحه اصلی
عناوین پایان نامه ها
صفحه اصلی
چند رسانه ای
صفحه اصلی
تقویم آموزشی
صفحه اصلی

آخرین کتاب های مرکز نشر دانشگاه

صفحه اصلی

کتاب های چاپ شده

تازه های نشر

بازدیدها: 30990