در این بخش لیست دانشجویان فارغ التحصیل رشته فلسفه و کلام اسلامی به همراه عناوین پایان نامه های دانشجویان ، نام اساتید راهنما و مشاور و اطلاعات دیگری همچون چکیده برخی پایان نامه ها در ادامه مطلب قرار گرفته است .


عناوین پایان نامه های دفاع شده کارشناسی ارشد رشته کلام اسلامی

ردیفدانشجوراهنمامشاورداورتاریخ دفاععنوان پایان نامهچکیده
۱علی رضاحجه الاسلام سید صادق پیشنمازیدکتر جمال موسویحجه الاسلام اردشیر محمدی۹۲/۰۵/۳۰حکومت دینی از دیدگاه امام علی (ع)
۲سید محمد جواد شیرازیحجه الاسلام روح الله شاکریحجه الاسلام اسدلله مصطفویدکتر سید عابدین بزرگی۹۲/۰۶/۲۱اشتراکات و افتراقات مهدویّت از دیدگاه فریقین
۳سید محمد فهیم هاشمیحجه الاسلام اردشیر محمدیدکتر سید ابوالحسن مخزن موسویدکتر سید عابدین بزرگی۹۲/۰۶/۳۰بررسی حدیث حوض از دیدگاه فریقین
۴یولیان راما پریهان دیکیحجه الاسلام سید صادق پیشنمازیحجه الاسلام اردشیر محمدیدکتر سید عابدین بزرگی۹۲/۱۱/۰۸بررسی و تحقیق حکم قتل شیعه از منظر قرآن، حدیث وعلمای اهل سنت
۵هنی اندریانیحجه الاسلام سید صادق پیشنمازیحجه الاسلام اردشیر محمدیدکتر سید عابدین بزرگی۹۲/۱۱/۰۸بررسی تطبیقی شرک از نظر فریقین
۶رضوان حیدر نقویدکتر راشد عباسحجه الاسلام سید صادق پیشنمازیدکتر وفا یزدانمنش۹۳/۰۲/۱۱ترجمه و تحقیق کتاب حکومت اسلامی و ولایت فقیه نوشته آیت الله مصباح یزدی
۷نصرالخزاعیحجه الاسلام سید صادق پیشنمازیحجه الاسلام اسدلله مصطفویحجه الاسلام اردشیر محمدی۹۳/۱۱/۱۹بررسی ، تدلیس و تحریف در صحیح بخاری
۸اصغر رضادکتر وفا یزدانمشحجه الاسلام سید صادق پیشنمازیدکتر علی بیات(اردو)۹۳/۰۴/۱۷مناظره دوعالم اهل سنت اسکافی و جاحظ پیرامون برتری امام علی (ع)
۹علی اظفر رضادکتر وفا یزدانمشحجه الاسلام اردشیر محمدیدکتر علی بیات(اردو)۹۳/۰۴/۱۷تربیت توحیدی و نقش آن در پی ریزی شخصیت اسلامی