Preaload Image
قبلی
سرپرست دانشکده اقتصاد و مدیریت

دانشکده اقتصاد و مدیریت  درذیل دانشکده علوم و فنون در سال های گذشته فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را آغاز و در سال 1402 به صورت مستقل به عنوان دانشکده اقتصاد و مدیریت  در ساختمان جدیدالاحداث فعالیت خود را شروع کرد

این دانشکده در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد فعالیت دارد

رشته های این دانشکده در حال حاظر عبارتند از:

علوم اقتصادی

مدیریت بازرگانی

ایجاد رشته های جدید در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دستور کار این دانشکده برای سال آینده قرار دارد.


سرپرست ریاست دانشکده اقتصاد و مدیریت  برعهده آقای دکتر محمد غفاری فرد می باشد.

گروه های آموزشی
برنامه کلاسی