Preaload Image
قبلی

سرپرست معاونت پژوهشی و فنّاوری​
شرح وظایف و اختیارات
 1. اجرای آئین‌نامه‌ها و مقررات پژوهشی مصوب
 2. برنامه‌ریزی و تنظیم خط مشی و روش‌های اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای پژوهشی و شورای انتشارات دانشگاه
 3. نظارت بر اجرای برنامه‌های پژوهشی گروه‌ها و کوشش جهت رفع مشکلات آن‌ها
 4. تهیه و تنظیم سیاست‌های پژوهشی دانشگاه و ارائه آن به رئیس دانشگاه
 5. نظارت بر کلیه فعالیت‌های تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشگاه
 6. ارزشیابی عملکرد پژوهشی سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه
 7. ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل‌های پژوهشی
 8. ترغیب و تشویق اساتید دانشگاه جهت تألیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی جهت جذب بودجه تحقیقاتی مصوب
 9. نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرح‌های تحقیقاتی مصوب دانشگاه
 10. نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهمائی‌های علمی
 11. نظارت بر حسن اداره کتابخانه دانشگاه و تلاش برای ارتقاء کمیت و کیفیت منابع علمی موجود
 12. ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های آموزشی و اداری دانشگاه
 13. نظارت بر تنظیم و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی پژوهشی دانشگاه
 14. نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش عملکرد مالی و اموالی معاونت در پایان سال مالی
 15. تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی از طرح‌های پژوهشی و ارائه آن به رئیس دانشگاه
 16. اجرای قوانین و آئین نامه‌های دانشجویان سازمان مرکزی دانشگاه
 17. ایجاد هماهنگی با مدیران حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی و بین‌الملل دانشگاه به‌منظور برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های فوق برنامه در دانشگاه
 18. ایجاد هماهنگی و ارتباط با دیگر دانشگاه‌ها و مراکز علمی جهت جذب پروژه‌های تحقیقاتی آن‌ها و فراهم نمودن مقدمات عقد قراردادهای تحقیقاتی و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه