قبلی
شرایط عمومی پذیرش
  • نداشتن تابعیت ایرانی
  • برخورداری از سلامت جسمی و روحی
  • داشتن گواهی پایان دوره دبیرستان در مدارس خارجی برای مقطع کارشناسی، مدرک کارشناسی برای مقطع کارشناسی ارشد و گواهی کارشناسی ارشد برای مقطع دکتری
  • داشتن حداقل معدل 14 از 20 یا معادل 70 از 100 برای ورود به مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا (برای تمام رشته های تحصیلی)
  • داشتن حداکثر 32 سال سن برای مقطع کارشناسی، 36 سال سن برای مقطع کارشناسی ارشد و 40 سال سن برای مقطع دکتری
  • در صورت تقاضا برای استفاده از بورس دانشگاه، داشتن حداکثر 28 سال سن برای مقطع کارشناسی، 32 سال سن برای مقطع کارشناسی ارشد و 38 سال سن برای مقطع دکتری
  • عدم استفاده از بورس تحصیلی دولت و دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران در مقطع مشابه یا متوالی (در صورت داشتن سابقه تحصیل در ایران، پذیرش به صورت پرداخت شهریه امکان پذیر خواهد بود)
  • توجه: متقاضیان می توانند پس از اتمام دوره و قبل از دریافت مدرک تحصیلی یا دفاع از پایان نامه خود، درخواست پذیرش در دانشگاه را داشته باشند. اما این پذیرش منوط به دریافت مدرک تحصیلی یا دفاع از پایان نامه قبل از پایان ترم و ثبت نام است. پذیرش متقاضی در صورتی لغو می شود که متقاضی، قبل از ثبت نام نهایی مدرک تحصیلی یا دفاع را ارائه نمی دهد.
  • مدارک اخذ شده باید به تایید وزارت آموزش/آموزش عالی و وزارت امور خارجه کشور متبوع متقاضی و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده باشد. ارائه اصل مدارک تحصیلی، هنگام حضور در دانشگاه الزامی است.