دپارتمان مطالعات و تحقیقات زنان

 

معرفی

امروزه بیش از هر زمان دیگر موقعیت زنان در جوامع تغییر نموده است، بسیاری از موانع رسمی که فعالیت زنان را محدود و یا غیر ممکن می­‌ساخت از سد راه برداشته شده است و زنان بیشتر از هر زمان دیگری در حوزه تحصیلات و مشاغل اجتماعی دیده می­‌شوند. همانطور که در اسلام به کرامت زن و برخورداری زن از جایگاه انسانی شایسته در عرصه­ خانواده و جامعه انسانی تأکید شده است. امروزه نیز نگرش مردان تا حدود زیادی نسبت به زنان تغییر کرده است. به­‌راستی جایگاه و منزلت اجتماعی زنان در حوزه خانواده و عرصه‌­های عمومی چگونه تبیین می­شود؟ برای تبیین جایگاه زنان در جامعه چه صورتبندی یا پارادایم­‌های نظری وجود دارد؟ چگونه روابط اجتماعی بین زنان و مردان بر جامعه تاثیر می­گذارد؟ مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه بین‌­المللی اهل بیت “علیهم الاسلام” در یک فضای علمی و بدور از جهت گیری­‌های صنفی و سیاسی، دانش و ابزاری را فراهم می‌آورد تا به این سؤالات پاسخ داده شود.

این مرکز به عنوان یک مرکز علمی – پژوهشی تأسیس می­‌گردد که با هدف هدایت و ساماندهی و گسترش و ارتقای مطالعات و تحقیقات در حوزه زنان و خانواده در سطح ملی و بین‌­المللی عمل می‌­نماید.