آئین نامه های دانشجویی
آیین نامه اعطای تسهیلات دانشجویی، رفاهی به دانشجویان بورسیه تحصیلی
موادی از آیین نامه مدیریتی و انضباطی خوابگاه دانشجویان
موادی از کلیات آیین نامه انضباطی دانشجویان
دستورالعمل بیمه حوادث دانشجویان غیر ایرانی
بیمه نامه حوادث

حسب دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمامی دانشجویان غیر ایرانی می بایست جهت صدور ” بیمه نامه برای پوشش حوادث احتمالی”  درمدّت اقامت در جمهوری اسلامی ایران، در سایت www.hayateamn.ir ثبت نام به عمل آورند. لازم به ذکر است انجام تمامی امور کنسولی و اقامتی منوط به ارائه مدرک ثبت نام در سایت مذکور می باشد.

ثبت نام
فرم های دانشجویی
فرم امور کنسولی
فرم حضور و غیاب دانشجو در خوابگاه
فرم درخواست وام قرض الحسنه دانشجویی